Siirry sisältöön

Ujous

Moni kokee ujouden tunteita ajoittain. Kokemukset vaihtelevat, ja toisilla ujous tuntuu lievemmin, toisilla taas enemmän. Monesti tilanteella ja paikalla olevilla ihmisillä on suuri merkitys ujouden tunteisiin. Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä olo rentoutuu helpommin. Aina ei ole ympäristön tukea saatavilla, ja siksi on hyvä löytää keinoja, joilla voi tulla toimeen ujouden tunteiden kanssa.

Ujous on yksi temperamentin piirteistä. Temperamenttipiirteet määrittävät sen, millä tavoin ja miten herkästi reagoimme ympärillämme oleviin tilanteisiin. Ujouden piirteitä omaava aistii asioita tavanomaista syvemmin ja siitä syystä herkemmin huomaa esimerkiksi muiden ihmisten tunteita, ilmeitä ja äänensävyjä.

Ujouden tunteita nousee usein esiin uusien tai yllättävien tilanteiden edessä, jolloin on epävarma hyväksytyksi tai pidetyksi tulemisesta. Ujouden aikaansaamat tuntemukset ovat hyvin yksilöllisiä. Joissakin tilanteissa ujous voi tuntua voimakkaasti kehossa tai mielessä, mutta tuntemukset ovat usein ohimeneviä. Toisinaan kokemukseen voi liittyä fyysisiä reaktioita, kuten käsien hikoamista, sydämen tykytystä tai punastumista. Ajatuksetkin voivat mennä lukkoon, eikä saa sanotuksi mitään tai sanat tulevat hallitsemattomana sekamelskana.

Silloin, jos ujous tuntuu voimakkaana, ja hankaloittaa tai estää toistuvasti tekemästä asioita, on siihen mahdollista saada apua. Koulussa esimerkiksi terveydenhoitajan tai koulukuraattorin kanssa voi keskustella vaikeina kokemistaan tilanteista ja pohtia yhdessä, minkälainen apu parhaiten lieventäisi ujouden kokemuksia.

Aiheeseen liittyvät

Apua ja tukea

Osallistu

Back to top